دستگیری یکی از سرکردگان تروریست های الاحوازی آخرین خبرها

دستگیری یکی از سرکردگان تروریست های الاحوازی  آخرین خبرها


5f9ced1e164b4_2020-10-31_08-20

حبیب اسود ، رهبر گروه تروریستی و جدایی طلب جنبش النیزل العربی برای تحریر الاحواز ، در ترکیه دستگیر و به تهران منتقل شد.

حبیب آسیود ، رهبر گروه تروریستی و جدایی طلب جنبش النیزل العربی برای تحریر الاحواز ، در ترکیه دستگیر شد و پس از تحویل به مقامات ایرانی ، از مرز آذربایجان غربی به تهران منتقل شد و اکنون در اختیار واجی است.

چهار رهبر دیگر این گروه جنایتکار در دانمارک و هلند در بازداشت هستند.

حبیب اسود ، رهبر گروه تروریستی و جدایی طلب جنبش النیزل العربی برای تحریر الاحواز ، در ترکیه دستگیر و به تهران منتقل شد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9ced1e164b4_2020-10-31_08-20

حبیب آسیود ، رهبر گروه تروریستی و جدایی طلب جنبش النیزل العربی برای تحریر الاحواز ، در ترکیه دستگیر شد و پس از تحویل به مقامات ایرانی ، وی از مرز آذربایجان غربی به تهران منتقل شد و اکنون در اختیار واجی است.

چهار رهبر دیگر این گروه جنایتکار در دانمارک و هلند در بازداشت هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>