ردیف بودجه بنیاد فرهنگی شهید سلیمانی را به حل مشکلات مردم اختصاص دهید

[ad_1]


به دنبال انتشار مفاد بودجه سال 1400 و درج نام بنیاد شهید سلیمانی در تعدادی از بودجه های پیشنهادی دولت ،

[ad_2]