روپای پیر ، ایرانی مشهور ، درگذشت آخرین خبرها

روپای پیر ، ایرانی مشهور ، درگذشت  آخرین خبرها


5fb169836f557_2020-11-15_21-16

پیرمردی تهرانی که به همین نام رضا عنایتی ، آقای سابق گل فوتبال ایران بود ، دو روز پس از جهانی شدن درگذشت.

مدتی پیش در صفحه 433 فیلمی درباره یک بازیکن قدیمی فوتبال ایران منتشر شد که بسیار فکر می کرد. پیرمردی 70 ساله با تی شرت خاکستری ، شلوار پارچه ای قهوه ای و کفش های غیر ورزشی با توپ قدیمی چهلمین زن جلوی چشم مردم راه می رود. علاوه بر این واقعیت که پیرمرد بدون وقفه ، استراحت و حتی اشتباه روی هر دو پا راه می رفت ، در طول کار خود با همسالان خود صحبت و سلام می کرد که این نیز شگفت آور بود. اکنون از محله مجیدیا گزارش شده است که مرد سالخورده دو روز پس از انتشار فیلم خود درگذشت.

پیرمردی تهرانی ، ملقب به “رضا Enoyati” ، آقای سابق گل فوتبال ایران ، دو روز پس از جهانی شدن درگذشت ، اما نکته ناراحت کننده برای کسانی که او را می شناختند این بود که رسانه ها و برنامه های تلویزیونی پس از درک مرگ او مورد رسیدگی قرار نگرفت و پرونده مختومه شد.

پیرمردی تهرانی که به همین نام رضا عنایتی ، آقای سابق گل فوتبال ایران بود ، دو روز پس از جهانی شدن درگذشت.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

مدتی پیش در صفحه 433 فیلمی درباره یک بازیکن قدیمی فوتبال ایران منتشر شد که بسیار فکر می کرد. پیرمردی 70 ساله با تی شرت خاکستری ، شلوار پارچه ای قهوه ای و کفش های غیر ورزشی با توپ قدیمی چهلمین زن جلوی چشم مردم راه می رود. علاوه بر این واقعیت که پیرمرد بدون وقفه ، استراحت و حتی اشتباه روی هر دو پا راه می رفت ، در طول کار خود با همسالان خود صحبت و سلام می کرد که این نیز شگفت آور بود. اکنون از محله مجیدیا گزارش شده است که مرد سالخورده دو روز پس از انتشار فیلم خود درگذشت.

پیرمردی تهرانی ، ملقب به “رضا Enoyati” ، آقای سابق گل فوتبال ایران ، دو روز پس از جهانی شدن درگذشت ، اما نکته ناراحت کننده برای کسانی که او را می شناختند این بود که رسانه ها و برنامه های تلویزیونی پس از درک مرگ او مورد رسیدگی قرار نگرفت و پرونده مختومه شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>