زنده ریحانه پارسا و محسن افشانی / ریحانه سکوت خود را شکست | آخرین خبرها

زنده ریحانه پارسا و محسن افشانی / ریحانه سکوت خود را شکست |  آخرین خبرها


5f9e531f8e988_5f9e531f8e98a

ریحان پارسا و محسن افشانی به طور زنده درباره حواشی اخیر صحبت کردند.

ریحانه پارسا ، که به تازگی در ترکیه زندگی می کند ، شب گذشته با محسن افشانی در اینستاگرام در مورد حومه اخیر ترکیه از ریحانه پارسا در اینستاگرام صحبت کرد که نزدیک به 18000 بازدید کننده دارد.

این دو بازیگر جوان به طرفداران خود قول داده اند که هر بار پیروانشان به یک میلیون نفر برسد ، آنها دوباره زندگی می کنند ، درباره حواشی اخیر صحبت می کنند و تعدادی از مسائل را فاش می کنند.


ریحان پارسا در ادامه توضیح داد که وی از کشور مهاجرت نکرده و از فیلمبرداری منع نشده است ، اما در حال حاضر در ترکیه مشغول فیلمبرداری است.

ریحان پارسا گفت که شکل و نوع پوشش روی دستمال اکنون به آرایش صورت او مربوط می شود.

در پایان پخش زنده ، هر دو بازیگر خبر خوبی را درباره جایزه مسابقات آینده که در صفحه اینستاگرام آنها قرار خواهد گرفت ، به کاربران اطلاع دادند.

در این پخش زنده ، محسن افشانی از ریحان پارسو خواست که بیشتر مراقب مادرش باشد

ریحان پارسا و محسن افشانی به طور زنده درباره حواشی اخیر صحبت کردند.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9e531f8e988_5f9e531f8e98a

ریحانه پارسا که اخیراً در ترکیه زندگی می کند ، شب گذشته در اینستاگرام با محسن افشانی درباره حومه اخیر ترکیه ریحانه پارسا در اینستاگرام که نزدیک به 18000 بازدید کننده داشت ، صحبت کرد.

این دو بازیگر جوان به طرفداران خود قول داده اند که هر بار پیروانشان به یک میلیون نفر برسد ، آنها دوباره زندگی می کنند ، درباره حواشی اخیر صحبت می کنند و تعدادی از مسائل را فاش می کنند.


ریحان پارسا در ادامه توضیح داد که وی از کشور مهاجرت نکرده و از فیلمبرداری منع نشده است ، اما در حال حاضر در ترکیه مشغول فیلمبرداری است.

ریحان پارسا گفت که اکنون شکل و نوع روسری او ناشی از آرایش صورت اوست.

در پایان پخش مستقیم ، هر دو بازیگر خبرهای خوبی را درباره جایزه مسابقات آینده که در صفحه اینستاگرام آنها قرار خواهد گرفت ، به کاربران اطلاع دادند.

در این پخش زنده ، محسن افشانی از ریحان پارسو خواست که بیشتر مراقب مادرش باشد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>