شفافیت فعالیت های هسته ای سعودی – اسرائیلی | آخرین خبرها

شفافیت فعالیت های هسته ای سعودی - اسرائیلی |  آخرین خبرها


5fac325d81ccb_5fac325d81ccd

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل هرگونه محدودیت در فعالیت های هسته ای صلح آمیز را رد کرده و گفته است که فعالیت های برنامه هسته ای عربستان و همچنین رژیم صهیونیستی باید شفاف و توسط آژانس انرژی اتمی کنترل شود.

روز چهارشنبه ، مجید تخت روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که با موضوع گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد ، بر نقش مهم انرژی هسته ای در جنبه های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود این موضوع به طور کامل در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد توجه قرار گرفته است و یکی از وظایف منشور آژانس انرژی هسته ای گسترش استفاده صلح آمیز و تقویت همکاری های بین المللی بین کشورهای عضو است.

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل ادامه داد جمهوری اسلامی ایران با تلاش و سرمایه گذاری فراوان در این زمینه دستاوردهای چشمگیری داشته و در حال حاضر از انرژی هسته ای در تولید برق ، دارو ، کشاورزی و صنعت استفاده می کند.

تختروانچی تأکید کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران ، وظیفه راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق با منشور باید به گونه ای انجام شود که تقویت بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق مسلم کشورهای عضو پنهان نماند.

وی افزود که حتی مسائل منع گسترش سلاح های هسته ای نباید حق استفاده از این حق را برای کشورهای عضو محدود کند. در این راستا ، هر گونه تلاش برای محدود کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باید رد شود.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که برجام به عنوان یک دستاورد مهم چند جانبه با حمایت قوی بین المللی ، تحت فشار شدید اقدامات یک جانبه آمریکا قرار دارد.

تختاروانچی افزود: خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی علیه ایران و عدم رعایت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مانع از برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق مجاز این قطعنامه شد.

وی با بیان اینکه فقط در سال گذشته 22 درصد بازرسی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران انجام شده است ، افزود: حتی در اواسط شیوع ویروس تاج ، فعالیت های آژانس انرژی هسته ای در ایران متوقف نمی شود.

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل با تأکید بر لزوم حفظ استقلال ، بی طرفی و حرفه ای بودن آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: براساس اطلاعات به دست آمده از فعالیت های هسته ای عربستان ، اگر این کشور برنامه صلح آمیز هسته ای را دنبال کند ، باید شفاف باشد. و اجازه دهید بازرسان آژانس انرژی هسته ای فعالیت های خود را بررسی کنند.

تخت روانچی همچنین خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی هنوز به NPT نپیوسته و از آزمایش فعالیت های هسته ای خودداری کرده و تأکید کرد که آژانس انرژی هسته ای باید با رویکردی مستقل و حرفه ای موضوع را حل کند.

در این جلسه ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل هرگونه محدودیت در فعالیت های هسته ای صلح آمیز را رد کرده و گفته است که فعالیت های برنامه هسته ای عربستان و همچنین رژیم صهیونیستی باید شفاف و توسط آژانس انرژی اتمی کنترل شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fac325d81ccb_5fac325d81ccd

روز چهارشنبه ، مجید تخت روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که با موضوع گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شد ، بر نقش مهم انرژی هسته ای در جنبه های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: این موضوع به طور کامل در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد توجه قرار گرفته است و یکی از وظایف منشور آژانس انرژی هسته ای گسترش استفاده صلح آمیز و تقویت همکاری های بین المللی بین کشورهای عضو است.

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل ادامه داد جمهوری اسلامی ایران با تلاش و سرمایه گذاری فراوان در این زمینه دستاوردهای چشمگیری داشته و در حال حاضر از انرژی هسته ای در تولید برق ، دارو ، کشاورزی و صنعت استفاده می کند.

تختروانچی تأکید کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران ، وظیفه راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق با منشور باید به گونه ای انجام شود که تقویت بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق مسلم کشورهای عضو پنهان نماند.

وی افزود که حتی مسائل منع گسترش سلاح های هسته ای نباید حق استفاده از این حق را برای کشورهای عضو محدود کند. در این راستا ، هر گونه تلاش برای محدود کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باید رد شود.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که برجام به عنوان یک دستاورد مهم چند جانبه با حمایت قوی بین المللی ، تحت فشار شدید اقدامات یک جانبه آمریکا قرار دارد.

تختاروانچی افزود: خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی علیه ایران و عدم رعایت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مانع از برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق مجاز این قطعنامه شد.

وی با بیان اینکه فقط در سال گذشته 22 درصد بازرسی توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران انجام شده است ، افزود: حتی در اواسط شیوع ویروس تاج ، فعالیت های آژانس انرژی هسته ای در ایران متوقف نمی شود.

نماینده دائمی ایران در سازمان ملل با تأکید بر لزوم حفظ استقلال ، بی طرفی و حرفه ای بودن آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: براساس اطلاعات به دست آمده از فعالیت های هسته ای عربستان ، اگر این کشور برنامه صلح آمیز هسته ای را دنبال کند ، باید شفاف باشد. و اجازه دهید بازرسان آژانس انرژی هسته ای فعالیت های خود را بررسی کنند.

تخت روانچی همچنین خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی هنوز به NPT نپیوسته و از آزمایش فعالیت های هسته ای خودداری کرده و تأکید کرد که آژانس انرژی هسته ای باید با رویکردی مستقل و حرفه ای موضوع را حل کند.

در این جلسه ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا گزارش سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>