قاضی حداد در تاج گذاری درگذشت آخرین خبرها

قاضی حداد در تاج گذاری درگذشت  آخرین خبرها


5f9a66f90da92_2020-10-29_10-23

این فعال توئیتری گفت قاضی حداد ، معاون دادستان تهران در زمان پیگرد قانونی سعیده مرتضوی ، در اثر بیماری کرونر قلب درگذشت.

عباس یعقوبی در توییت خود نوشت:

حسن زارع دهنوی ، معروف به قاضی حداد ، معاون دادستان تهران در جریان آزار و شکنجه سعید مرتضوی ، به دلیل بیماری عروق کرونر قلب درگذشت.

صحت این خبر هنوز توسط منابع رسمی خبری تأیید نشده است.

این فعال توئیتری گفت قاضی حداد ، معاون دادستان تهران در زمان پیگرد قانونی سعیده مرتضوی ، در اثر بیماری کرونر قلب درگذشت.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9a66f90da92_2020-10-29_10-23

عباس یعقوبی در توییتر خود نوشت:

حسن زارع دهنوی ، معروف به قاضی حداد ، معاون دادستان تهران در جریان آزار و شکنجه سعید مرتضوی ، به دلیل بیماری عروق کرونر قلب درگذشت.

صحت این خبر هنوز توسط منابع رسمی خبری تأیید نشده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>