لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج اعلام شده است آخرین خبرها

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج اعلام شده است  آخرین خبرها

[ad_1]

5fb56bfb93eb4_2020-11-18_22-16

به درخواست معاون وزیر بهداشت وزارت بهداشت ، وضعیت شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج مطابق با آخرین گزارش برنامه “ماسک” اعلام شد.

طبق ستاد تاجگذاری ملی ، محدودیت های جدید از روز شنبه در شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد اعمال می شود.

با تصویب ستاد ملی تاج ، مشاغل سطح 2 ، 3 و 4 به مدت دو هفته در شهرهای سرخ تاج بسته خواهد شد و یک سوم کارکنان در شهرهای نارنجی کار می کنند – 3 و 4 شغل و 50 درصد کارمندان اداری در آن شرکت می کنند. مشاغل ، مشاغل ردیف 4 نیز در شهرهای زرد بسته شده است و دو سوم کارمندان اداری به مردم خدمت می کنند.

به درخواست معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آخرین گزارش در مورد استفاده از ماسک ، وضعیت کرونر شهرها به گونه ای اعلام می شود که قابل تغییر بوده و وضعیت شهرها نیز تغییر کند.

لیست شهرهای تاج قرمز ، نارنجی و زرد

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 2

لیست شهرهای تاج قرمز ، نارنجی و زرد 3لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 4

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 5

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 6

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 7

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 8

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 9

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 10لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 11

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 12لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 13

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 14

به درخواست معاون وزیر بهداشت وزارت بهداشت ، وضعیت شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج مطابق با آخرین گزارش استفاده از ماسک اعلام شد.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb56bfb93eb4_2020-11-18_22-16

طبق ستاد تاجگذاری ملی ، محدودیت های جدید از روز شنبه در شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد اعمال می شود.

با تصویب ستاد ملی تاج ، مشاغل سطح 2 ، 3 و 4 به مدت دو هفته در شهرهای سرخ تاج بسته می شوند و یک سوم کارکنان کار می کنند ، در سطح نارنجی سطح 3 و 4 شهرها تعطیل می شوند و 50 درصد کارمندان اداری در محل کار حاضر می شوند ، کارگران مکان های سطح 4 نیز در شهرهای زرد بسته است و دو سوم کارمندان ادارات به مردم خدمت می کنند.

به درخواست معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آخرین گزارش در مورد استفاده از ماسک ، حالت کرونر شهرها به گونه ای اعلام شد که امکان تغییر آن وجود داشته و وضعیت شهرها نیز تغییر کند.

لیست شهرهای تاج قرمز ، نارنجی و زرد

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 2

لیست شهرهای تاج قرمز ، نارنجی و زرد 3لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 4

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 5

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 6

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 7

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 8

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 9

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 10لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 11

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 12لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 13

لیست شهرهای قرمز ، نارنجی و زرد تاج 14

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>