محسن رضایی: بهترین سیاست پرش از دیوار آمریکا است. برای پرش ، باید اقتصاد را تقویت کنیم

[ad_1]


محسن رضایی در اینستاگرام نوشت: افول آمریکا مدتهاست آغاز شده است. چه زمانی

[ad_2]