محمدرضا احمدی جایگزین میثاقی در “فوتبال برتر” شد | آخرین خبرها

محمدرضا احمدی جایگزین میثاقی در "فوتبال برتر" شد |  آخرین خبرها


5f9acaaa1a6e2_2020-10-29_17-29

محمدرضا احمدی در چند برنامه اخیر در گزارشی ورزشی شرکت نکرده است.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر حذف محمدرضا احمدی از برنامه گزارش ورزشی منتشر شده است. اکنون مشخص شده است که دلیل جدایی احمدی از این برنامه حضور وی به جای محمد حسین میثاقی در برنامه اصلی فوتبال است.

در واقع محمدرضا احمدی میزبان پخش زنده مسابقات فوتبال در برنامه “فوتبال برتر” خواهد بود. محمد حسین میثاقی همچنین یک برنامه تحلیلی از بهترین فوتبال را اجرا می کند که دوشنبه شب از شبکه “سی سیما” پخش می شود.

پیش از این محمدرضا احمدی میزبان برنامه “گزارش ورزشی” با رضا جوادانی بود ، اما شب گذشته خبری از احمدی از جاودانی نبود تا جاودانی بتواند گزارش ورزشی را به تنهایی اجرا کند.

محمدرضا احمدی در چند برنامه گذشته در گزارشی ورزشی شرکت نکرده است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5f9acaaa1a6e2_2020-10-29_17-29

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر حذف محمدرضا احمدی از برنامه گزارش ورزشی منتشر شده است. اکنون مشخص شده است که دلیل جدایی احمدی از این برنامه حضور وی به جای محمد حسین میثاقی در برنامه اصلی فوتبال است.

در واقع محمدرضا احمدی میزبان پخش زنده مسابقات فوتبال در برنامه “فوتبال برتر” خواهد بود. محمد حسین میثاقی همچنین یک برنامه تحلیلی از بهترین فوتبال را اجرا می کند که دوشنبه شب از شبکه “سی سیما” پخش می شود.

پیش از این محمدرضا احمدی با رضا جاودانی میزبان برنامه “گزارش ورزشی” بود ، اما در شب های اخیر خبری از احمدی از جوادانی نبود تا جاودانی بتواند گزارش ورزشی را به تنهایی اجرا کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>