مراقبت از اقدامات مشکوک ناقضان روابط تهران و کابل ضروری است

[ad_1]


سعید خطیب زاده از وقوع چنین حادثه ای در هر جای دنیا ابراز تأسف کرد (انتشار تصاویر ضرب و شتم و

[ad_2]