موج سوم بیماری کرونر قلب در کشور رو به کاهش است / روند افزایش بیماری کرونر قلب در 5 استان

موج سوم بیماری کرونر قلب در کشور رو به کاهش است / روند افزایش بیماری کرونر قلب در 5 استان

[ad_1]

5fcbed9a1bc5a_2020-12-05_23-59

سخنگوی ستاد تاج گفت: “ما از سه موج در کشور عبور کرده ایم و موج سوم بیماری کرونر قلب در کشور رو به کاهش است و این نشان می دهد که پروتکل ها به طور موثر دنبال می شوند.”

علیرضا رایشا و شاهین محمد صادقی ، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ، امشب ، 15 آذرماه در برنامه گفتگوی ویژه ای شرکت کردند که به بررسی مجوزهای ستاد تاج ملی پرداخت.

رئیسی با اشاره به انطباق مردم با سیاست های بهداشتی گفت: “ماه گذشته ، میزان حفاظت به بیش از 85٪ رسیده است و وعده این است كه ما می توانیم با موفقیت بیماری همه گیر را كنترل كنیم.”

وی گفت: بر این اساس از 160 شهر سرخ تاج امروز 64 شهر در این وضعیت باقی مانده اند ، 278 شهر نارنجی و 106 شهر زرد شده اند.

رئیسی گفت: “در ایالات متحده ، اوج تاجگذاری و مرگ و میر افزایش می یابد – 2800 مرگ. افزایش دوم نسبت به اولین بار در انگلیس جدی تر است ، از 500 به 600 مرگ و افزایش دوم در آلمان بسیار جدی تر است.” و تعداد کشته شدگان بیش از 420 نفر و جمعیتی مشابه ایران است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شد که بیش از هزار مرگ در اواسط ماه دسامبر داشته باشیم ، اما خوشبختانه با تلاش بشر ، پیش بینی درباره ایران محقق نشد ، اما پیش بینی ها برای سایر کشورها محقق شد ، ما سه موج را در کشور گذراندیم. و موج سوم بیماری کرونر قلب در کشور رو به کاهش است و این نشان می دهد که پروتکل ها به طور موثر رعایت می شوند.

رئیسی اظهار داشت: اعمال محدودیت ها در ایران 5 ، 14 و 1 آذر بود و این محدودیت ها رشد بالای بیماری را قطع کرده و روندی نزولی دارد. در استانهای اردبیل ، قزوین ، گالستان ، گیلان و مازندران روند بروز در حال افزایش است و این روند صعودی در استانهای شمالی به دلیل سفر افرادی است که 4 هفته پیش به این استانها سفر کرده اند.

پایان …

سخنگوی ستاد تاج گفت: “ما از سه موج در کشور عبور کرده ایم و موج سوم بیماری کرونر قلب در کشور رو به کاهش است و این نشان می دهد که پروتکل ها به طور موثر دنبال می شوند.”

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fcbed9a1bc5a_2020-12-05_23-59

علیرضا رایشا و شاهین محمد صادقی ، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ، امشب ، 15 آذرماه در برنامه گفتگوی ویژه ای شرکت کردند که به بررسی مجوزهای ستاد تاج ملی پرداخت.

رئیسی با اشاره به انطباق مردم با سیاست های بهداشتی گفت: “ماه گذشته ، میزان حفاظت به بیش از 85٪ رسیده است و وعده این است كه ما می توانیم با موفقیت بیماری همه گیر را كنترل كنیم.”

وی گفت: بر این اساس از 160 شهر سرخ تاج امروز 64 شهر در این وضعیت باقی مانده اند ، 278 شهر نارنجی و 106 شهر زرد شده اند.

رئیسی گفت: “در ایالات متحده ، اوج تاج گذاری و مرگ و میر در حال افزایش است – 2800 مرگ. افزایش دوم نسبت به اولین بار در انگلیس جدی تر است ، از 500 به 600 مرگ و افزایش دوم در آلمان بسیار جدی تر است.” و تعداد کشته شدگان بیش از 420 نفر و جمعیتی مشابه ایران است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شد که بیش از هزار مرگ در اواسط دسامبر داشته باشیم ، اما خوشبختانه با تلاش بشر ، پیش بینی در مورد ایران محقق نشد ، اما پیش بینی ها برای سایر کشورها محقق شد ، ما سه موج را در کشور گذراندیم. و موج سوم بیماری کرونر قلب در کشور رو به کاهش است و این نشان می دهد که پروتکل ها به طور موثر رعایت می شوند.

رئیسی اظهار داشت: اعمال محدودیت ها در ایران 5 ، 14 و 1 آذر بود و این محدودیت ها رشد بالای بیماری را قطع کرده و روندی نزولی دارد. در استانهای اردبیل ، قزوین ، گالستان ، گیلان و مازندران روند بروز در حال افزایش است و این روند صعودی در استانهای شمالی به دلیل سفر افرادی است که 4 هفته پیش به این استانها سفر کرده اند.

پایان …

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>