پمپئو به زودی در زباله دان تاریخ قرار خواهد گرفت آخرین خبرها

[ad_1]

5fa81fd11ecd8_2020-11-08_20-11

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به توئیت شرم آور پمپئو ، تأكید كرد: “به زودی به زباله دان تاریخ منتقل می شود و ملت افتخار ایران افتخار می كنند.”

سعید حاتصیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به توییت شرم آور پمپئو گفت: “روشن است که پمپئو باید پس از دو سال و نیم شکست ناخوشایند ، فاگی باتم (وزارت امور خارجه) را ترک کند. آهسته باشید ، عصبانی شوید.

وی افزود که “حداکثر فشار” مانند شارلاتان قانون شکنان که آن را تأسیس کردند شکست خورده است. به زودی به زباله دان تاریخ منتقل می شود و مردم شریف ایران افتخار می کنند.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به توئیت شرم آور پمپئو ، تأكید كرد: “به زودی به زباله دان تاریخ منتقل می شود و ملت افتخار ایران افتخار می كنند.”

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa81fd11ecd8_2020-11-08_20-11

سعید حاتصیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به توییت شرم آور پمپئو گفت: “روشن است که پمپئو باید پس از دو سال و نیم شکست ناخوشایند ، فاگی باتم (وزارت امور خارجه) را ترک کند. آهسته باشید ، عصبانی شوید.

وی افزود که “حداکثر فشار” مانند شارلاتان قانون شکنان که آن را تأسیس کردند شکست خورده است. به زودی به زباله دان تاریخ منتقل می شود و مردم شریف ایران افتخار می کنند.

[ad_2]