پولود کیمیایی دوباره بازیگر فیلم پدرش شد آخرین خبرها

پولود کیمیایی دوباره بازیگر فیلم پدرش شد  آخرین خبرها


5fb11b487fe85_5fb11b487fe87

پولود کیمیا به فیلم “خیانت” به کارگردانی مسعود کیمیا پیوست.

با نزدیک شدن به فیلمبرداری فیلم “خیانت” به کارگردانی مسعود کیمیایی ، پس از امیر اوهایو ، سارا بهرامی ، مهرانی مدیرا و پانته آ بهرام ، پولاد کیمیایی به این فیلم اضافه شد.

“پیش تولید” که اخیراً پیش تولید را آغاز کرده است ، با بودجه خصوصی و در بخش خصوصی ، علی اوجی ، تهیه کننده جشنواره ملی فیلم فجر است.

پولود کیمیا به فیلم “خیانت” به کارگردانی مسعود کیمیا پیوست.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fb11b487fe85_5fb11b487fe87

با نزدیک شدن به فیلمبرداری فیلم “خیانت” به کارگردانی مسعود کیمیایی ، پس از امیر اوهایو ، سارا بهرامی ، مهرانی مدیرا و پانته آ بهرام ، پولاد کیمیایی به این فیلم اضافه شد.

“پیش تولید” که اخیراً پیش تولید را آغاز کرده است ، با بودجه خصوصی و در بخش خصوصی ، علی اوجی ، تهیه کننده جشنواره ملی فیلم فجر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>