چه عواملی باعث کمردرد بعد از رابطه جنسی می شود؟
برخی از زنان پس از مقاربت با کمر درد روبرو می شوند که معمولاً مشکل جدی نیست اما ممکن است باشد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>