جایی مثل خانه نیست: ردیابی ریشه ها از نروژ تا سریلانکا | حقوق کودک

[ad_1]

پریانگیکا که بین دو قاره گم شده است، ماموریتی را آغاز می کند تا حقیقت فرزندخواندگی خود را کشف کند.

پریانگیکا که تنها در هفت هفته از سریلانکا به نروژ پذیرفته شد، همیشه آرزوی خانواده بیولوژیکی خود را داشت.

او به سریلانکا سفر می کند تا تکه های گمشده مدارک هویتی، سابقه خانوادگی و قلب شکسته اش را پر کند. اما پیدا کردن مادر تولدش آرامشی را که به دنبالش است برای او به ارمغان نمی آورد. در عوض، نیاز به کشف رازهای گذشته او را به بررسی پیچیدگی های فرآیند پذیرش بین المللی سوق می دهد.

مهم نیست که اکتشافات او چقدر دردناک است، جستجوی او برای پاسخ تنها امید او برای اینکه بتواند خودش را بر اساس شرایط خودش تعریف کند، می شود.

هیچ مکانی مانند خانه فیلمی از امیلی بک است.

[ad_2]