دود غلیظ در اهواز هیچ ارتباطی با عزیمت یاقوت کبود ندارد

دود غلیظ در اهواز هیچ ارتباطی با عزیمت یاقوت کبود ندارد


5fa31c27e7495_2020-11-05_00-54

رضا علیجانی ، مدیر کل سازمان پسماند شهرداری اهواز گفت: دود غلیظی که طی روزهای اخیر در شهر اهواز قابل مشاهده است ، تا حدی به صنعت نیشکر و مزارع مربوط به سایر شهرهای استان مربوط می شود.

رضا علیجانی ، مدیر کل سازمان پسماند شهرداری اهواز گفت: دود غلیظی که طی روزهای اخیر در شهر اهواز قابل مشاهده است ، تا حدی به صنعت نیشکر و مزارع مربوط به سایر شهرهای استان مربوط می شود.

وی افزود: بسیاری از مردم می دانستند كه منشا این دود محل نگهداری زباله های سفیرا است ، كه درست نیست ؛ به استثنای یك یا دو آتش سوزی كوچك كه به سرعت مهار شدند ، اخیراً در سایت صفیرا آتش سوزی خاصی داشتیم. علیجانی گفت : گاز متان ساطع شده از زباله برای ورود به شهر اهواز کافی نیست.

وی ادامه داد: با آتش گرفتن سایت یاقوت کبود ، سرانجام دود به سه تپه و در نهایت خطوط طاهر و سپیدار می رسد.

مدیرعامل سازمان پسماند شهری “اهواز” گفت: برخی افراد با طراحی و نادیده گرفتن عوامل اصلی ، یعنی صنایع بزرگ و همچنین مزارع نیشکر ، بیشترین سهم آلودگی را به قلمرو یاقوت کبود نسبت داده اند.

وی اظهار داشت: سلول شماره سه تا پایان سال به بهره برداری می رسد و اتاق دیگری نیز كه یك محصول نیمه تمام بود ، در مراحل قانونی مناقصه است. علاوه بر این ، کارخانه تفکیک زباله که برای مدتی تعطیل بود ، به زودی از طریق مزایده شروع به کار می کند. شرکت Safireh Machinery توسط پیمانکاران به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده است و طی روزهای آینده مناقصه ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد.

رضا علیجانی ، مدیر کل سازمان پسماند شهرداری اهواز گفت: دود غلیظی که طی روزهای اخیر در شهر اهواز قابل مشاهده است ، تا حدی به صنعت نیشکر و مزارع مربوط به سایر شهرهای استان مربوط می شود.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fa31c27e7495_2020-11-05_00-54

رضا علیجانی ، مدیر کل سازمان پسماند شهرداری اهواز گفت: دود غلیظی که طی روزهای اخیر در شهر اهواز قابل مشاهده است ، تا حدی به صنعت نیشکر و مزارع مربوط به سایر شهرهای استان مربوط می شود.

وی افزود: بسیاری از مردم می دانستند كه منشا این دود محل نگهداری زباله های سفیرا است ، كه درست نیست ؛ به استثنای یك یا دو آتش سوزی كوچك كه به سرعت مهار شدند ، اخیراً در سایت صفیرا آتش سوزی خاصی داشتیم. علیجانی گفت : گاز متان ساطع شده از زباله برای ورود به شهر اهواز کافی نیست.

وی ادامه داد: با آتش گرفتن سایت یاقوت کبود ، سرانجام دود به سه تپه و در نهایت خطوط طاهر و سپیدار می رسد.

مدیرعامل سازمان پسماند شهری “اهواز” گفت: برخی افراد با طراحی و نادیده گرفتن عوامل اصلی ، یعنی صنایع بزرگ و همچنین مزارع نیشکر ، بیشترین سهم آلودگی را به قلمرو یاقوت کبود نسبت داده اند.

وی اظهار داشت: سلول شماره سه تا پایان سال به بهره برداری می رسد و اتاق دیگری نیز كه یك محصول نیمه تمام بود ، در مراحل قانونی مناقصه است. علاوه بر این ، کارخانه تفکیک زباله که برای مدتی تعطیل بود ، به زودی از طریق مزایده شروع به کار می کند. ماشین سازی Safireh توسط پیمانکار به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآمده است و طی روزهای آینده مناقصه ای برای رسیدگی به این موضوع برگزار خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>