کشف 730 کیلوگرم دارو در نیریزا
خوجاتالاسلام سید کاظم موسوی با اعلام این خبر گفت: در طی این عملیات که با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شد

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>